PRESSURE RELIEF van HÀNG

Van giảm áp đang kiểm soát hệ thống thủy lực áp suất hoạt động và giữ áp suất làm việc trong một giai đoạn bình thường. Cần xem xét áp suất thủy lực danh nghĩa và phía van thủy lực cho các hệ thống thủy lực trong máy móc hoặc thiết bị trước khi thiết kế hoặc sửa chữa hệ thống thủy lực, để trang bị van giảm áp chính xác và đúng chức năng cho van giảm áp, kết quả là để bảo vệ máy và kiểm soát áp suất hệ thống ở mức bình thường.

Finotek vavle giảm áp lực là điều chỉnh nhạy cảm với áp lực cao, tiếng ồn làm việc thấp hơn, áp lực presetting chính xác, nó là tốt nhất để lắp đặt trong các máy mới và trong các đơn vị áp suất thủy lực cao và hệ thống.

Van giảm áp thủy lực Giới thiệu & Thử nghiệm:
Van cứu trợ thủy lực là gì và làm thế nào để kiểm tra >>