PRESSURE RELIEF van HÀNG

van giảm áp được kiểm soát áp suất vận hành hệ thống thủy lực và giữ áp lực làm việc trong một giai đoạn bình thường. Áp lực thủy lực trên danh nghĩa và phía van thủy lực cho hệ thống thủy lực trong máy hoặc thiết bị cần được đã xem xét trước khi thiết kế, sửa chữa hệ thống thủy lực, nhằm trang bị với van giảm áp chính xác và chức năng bên phải để gây áp lực van giảm, kết quả là để bảo vệ máy tính và áp suất hệ thống kiểm soát ở mức độ bình thường.

Finotek, van giảm áp, là điều chỉnh nhạy cảm dưới áp suất cao, tiếng ồn làm việc thấp hơn, ứng suất đặt trước chính xác, tốt nhất là lắp đặt trong các máy mới và các đơn vị và hệ thống áp suất thủy lực cao.

Giới thiệu và thử nghiệm van giảm áp thủy lực:
Van giảm áp thủy lực là gì và cách kiểm tra >>