KOMATSU EXCAVATOR VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

Van máy xúc Komatsu cho loạt máy đào PC200, 300, 400 là bộ phận, chính và assy. van giảm áp của nhà sản xuất Finotek với hơn hàng trăm van cho Máy xúc Komatsu, tất cả các van đều được sản xuất chính xác cao, được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng. Các van là mạnh mẽ và hiệu suất tốt trong điều kiện làm việc kém.

Có gì Finotek cung cấp van máy xúc Komatsu như các dòng sau:
PC60-3 PC60-5 PC60-6 PC60-7;  PC100-3 PC100-5 PC120-3 PC120-5 PC100-6 PC120-6;
PC200-1 PC200-2 PC200-3 PC200-5 PC200-6 PC200-7; PC220-3 PC220-5 PC220-6;  PC300-3 PC300-5 PC300-6;
PC400-1 PC400-3 PC400-5 PC400-6;

Để biết thêm Komatsu máy xúc van, xin vui lòng kiểm tra PDF tải xuống dưới đây:
Van máy xúc Komatsu PDF >>