KOBELCO EXCAVATOR VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

Van máy xúc Kobelco là van cứu trợ chính và đảm bảo được cung cấp bởi nhà cung cấp đáng tin cậy Finotek với chất lượng cao, sản xuất chính xác cao, được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng. Các van là mạnh mẽ và hiệu suất tốt trong điều kiện làm việc kém.

Finotek cung cấp van máy đào Kobelco như loạt tiếp theo
SK07-N2; SK60-1; SK60-5; SK60-6; SK100-1; SK100-2; SK100-3; SK100-5; SK100-6; SK120-3; SK120-5; SK120-6; SK200-1; SK200-2; SK200-3; SK200-5; SK200-6; SK220-3; SK220-6; SK230-6; SK300-3; Dòng SK300-6 của van máy xúc Kobelco