KOBELCO EXCAVATOR VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

van Kobelco máy xúc asmain và van giảm assy được cung cấp bởi nhà cung cấp đáng tin cậy Finotek với chất lượng cao, sản xuất chính xác cao, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng. Các van rất mạnh và cũng hiệu quả trong điều kiện làm việc nghèo nàn.

Finotek cung cấp các loại van máy xúc Kobelco như các dòng sau:
SK07-N2; SK60-1; SK60-5; SK60-6; SK100-1; SK100-2; SK100-3; SK100-5; SK100-6; SK120-3; SK120-5; SK120-6; SK200-1; SK200-2; SK200-3; SK200-5; SK200-6; SK220-3; SK220-6; SK230-6; SK300-3; SK300-6 loạt các van máy xúc Kobelco