HYUNDAI Máy xúc VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

Cao cấp Hyundai máy xúc các bộ phận của van cứu trợ chính và assy, ​​Hyundai R loạt máy xúc van cung cấp bởi Finotek là sản xuất chính xác cao, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng. Các van rất mạnh và cũng hiệu quả trong điều kiện làm việc nghèo nàn.

Finotek cung cấp các loại van máy xúc Hyundai như các dòng sau:
Hyundai R60-7; R130-5; R130-7; R200; R200-5; R210; R210-7; R215-7; R220-5; R225-7; R260-5; R290; R300-5; R320; R420; R450-3; R450-5 loạt các van máy xúc Hyundai