GIÁ TRỊ KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT HAMmer - Giảm áp, kiểm tra bật tắt, kiểm soát dòng chảy, bộ điều khiển thủy lực cho các máy xúc đào thủy lực khác nhau

Van điều khiển búa máy xúc dùng làm điều khiển giảm áp lực thủy lực, điều khiển tắt thủy lực, để điều khiển tốc độ búa máy xúc và công suất sốc thủy lực, được trang bị cho các thương hiệu khác nhau của búa máy xúc, để thay thế hoặc mới.