HITACHI Máy xúc VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

Finotek cung cấp Hitachi van xúc cho giảm áp, dùng cho EX và ZAXIS Excavator loạt, Hitachi van xúc trong máy xúc bị điều kiện làm việc khắt khe cho ngành xây dựng, do đó, việc tìm kiếm một nhà cung cấp đáng tin cậy là một bản sao lưu tốt để bảo trì cơ khí bình thường của bạn, tiết kiệm chi phí của bạn trong thị trường của bạn.

Những gì chúng tôi cung cấp các van máy xúc Hitachi như các dòng sau:
EX60-1 EX60-3 EX60-5 EX60-6;
EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-3 EX120-5 EX120-6;
EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6;
EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6;
ZAXIS55 ZAXIS70 ZAXIS100-1 ZAXIS100-2 ZAXIS200 ZAXIS210 ZAXIS230 ZAXIS240 ZAXIS330 ZAXIS360 ZAXIS450