DOOSAN EXCAVATOR VAN - Relief Van, áp lực cứu trợ Van, tràn Van, lan toả, bộ phận Digger

Sản xuất và cung cấp DH Series của Doosan Máy xúc các bộ phận của van cứu trợ chính và assy với sản xuất chính xác cao, nghiêm túc kiểm tra trước khi giao hàng. Các van rất mạnh và cũng hiệu quả trong điều kiện làm việc nghèo nàn.

Có gì Finotek cung cấp các loại van máy xúc Doosan như các dòng sau:
DH55,DH80,DH150,DH200,DH220,DH280,DH130,DH300,DH360 Doosan excavator valve