Hướng KIỂM SOÁT HÀNG VALVE

Thủy lực van điều khiển hướng được chia thành van điều khiển điện từ và van ống điều khiển thủy lực. Van điều khiển điện từ được vận hành bởi (các) điện từ trong khi nhận tín hiệu điện, trong khi van ống điều khiển thủy lực được vận hành bằng năng lượng thủy lực đẩy ống trượt di chuyển tới và lùi về phía trước. Các van điều khiển của Finotek đảm bảo hiệu suất cao trong hệ thống thủy lực áp suất cao thông qua việc thay đổi hướng ống trơn.

van điều khiển hướng có thể được tìm thấy trong hệ thống thủy lực của máy móc công nghiệp và các yếu tố quan trọng nhất trong các thiết bị thủy lực quá. Họ cho phép dòng chảy của chất lỏng vào các tuyến đường khác nhau từ 1 hoặc nguồn bổ sung nhiều hơn. Chúng thường chứa một ống bên trong một hình trụ được bằng điện hoặc bằng máy điều khiển. Sự chuyển động của chuyển đổi các ống chỉ cho phép hoặc hạn chế dòng chảy thủy lực, vì vậy các thiết bị điều hành thủy lực như xi lanh được điều khiển bởi dòng chảy chất lỏng sau đó.