CARTRIDGE FLOW VALVE SẢN PHẨM

Finotek cung cấp van lưu lượng mực ares được sử dụng để kiểm soát hoặc điều chỉnh tốc độ dòng chảy trong hệ thống thủy lực, do đó, nó còn được gọi là van tiết lưu, phạm vi điều chỉnh lưu lượng thủy lực được điều chỉnh bởi tay cầm, cơ khí hoặc hoạt động điện. Tốc độ dòng chảy bị ảnh hưởng bởi áp suất khác nhau ở mỗi bên của van điều khiển lưu lượng mực.

Van kiểm soát dòng chảy thủy lực Cartridge Giới thiệu & Kiểm tra:
- Van điều khiển lưu lượng thủy lực là gì và làm thế nào để kiểm tra >>
- Van tiết lưu >>
- Cartridge Van Vỏ >>
- Cartridge Van khoang và khoang dụng cụ >>