Hướng KIỂM SOÁT HÀNG VALVE

Thủy lực van điều khiển hướng được chia thành van điều khiển điện từ và van ống điều khiển thủy lực. Van điều khiển điện từ được vận hành bởi (các) điện từ trong khi nhận tín hiệu điện, trong khi van ống điều khiển thủy lực được vận hành bằng năng lượng thủy lực đẩy ống trượt di chuyển tới và lùi về phía trước. Các van điều khiển của Finotek đảm bảo hiệu suất cao trong hệ thống thủy lực áp suất cao thông qua việc thay đổi hướng ống trơn.

Van điều khiển hướng thủy lực có thể được tìm thấy trong hệ thống thủy lực của máy móc công nghiệp và các yếu tố thiết yếu nhất trong thiết bị thủy lực. Chúng cho phép dòng chất lỏng chảy thành các tuyến riêng biệt từ 1 hoặc nhiều nguồn bổ sung. Chúng thường chứa một ống chỉ bên trong một xi lanh được điều khiển bằng điện hoặc cơ khí. Chuyển động chuyển đổi ống đệm cho phép hoặc hạn chế dòng thủy lực, do đó, các thiết bị điều hành thủy lực như xi lanh được điều khiển bởi dòng chất lỏng khi đó.

4WE6A62/EG24N94 ; 4WE6A62/EG12N94 ; 4WE6A62/EW230N94 ; 4WE6C62/EG24N94 ; 4WE6C62/EG12N94 ; 4WE6C62/EW230N94 ; WE6D62/EG24N94 ; 4WE6D62/EG12N94 ; 4WE6D62/EW230N94 ; 4WE6B62/EG24N94 ; 4WE6B62/EG12N94 ; 4WE6B62/EW230N94 ; 4WE6Y62/EG24N94 ; 4WE6Y62/EG12N94 ; 4WE6Y62/EW230N94 ; 4WE6E62/EG24N94 ; 4WE6E62/EG12N94 ; 4WE6E62/EW230N94 ; 4WE6F62/EG24N94 ; 4WE6F62/EG12N94 ; 4WE6F62/EW230N94 ; 4WE6G62/EG24N94 ; 4WE6G62/EG12N94 ; 4WE6G62/EW230N94 ;
4WE6H62/EG24N94 ; 4WE6H62/EG12N94 ; 4WE6H62/EW230N94 ; 4WE6J62/EG24N94 ; 4WE6J62/EG12N94 ; 4WE6J62/EW230N94 ; 4WE6L62/EG24N94 ; 4WE6L62/EG12N94 ; 4WE6L62/EW230N94 ; 4WE6M62/EG24N94 ; 4WE6M62/EG12N94 ; 4WE6M62/EW230N94 ; 4WE6P62/EG24N94 ; 4WE6P62/EG12N94 ; 4WE6P62/EW230N94 ; 4WE6Q62/EG24N94 ; 4WE6Q62/EG12N94 ; 4WE6Q62/EW230N94 ;4WE6R62/EG24N94 ; 4WE6R62/EG12N94 ; 4WE6R62/EW230N94 ; 4WE6T62/EG24N94 ; 4WE6T62/EG12N94 ; 4WE6T62/EW230N94 ;
4WE6U62/EG24N94 ; 4WE6U62/EG12N94 ; 4WE6U62/EW230N94 ; 4WE6V62/EG24N94 ; 4WE6V62/EG12N94 ; 4WE6V62/EW230N94 ; 4WE6W62/EG24N94 ; 4WE6W62/EG12N94 ; 4WE6W62/EW230N94 ; 4WE6EA62/EG24N94 ; 4WE6EA62/EG12N94 ; 4WE6EA62/EW230N94

Van điện từ thủy lực dòng FT-WE10, CETOP5 để thay thế mã sau:
4WE10A33/CG24N9K4 ; 4WE10A33/CW230N9K4 ; 4WE10C33/CG24N9K4 ; 4WE10C33/CW230N9K4 ; 4WE10D33/CG24N9K4 ; 4WE10D33/CW230N9K4 ; 4WE10B33/CG24N9K4 ; 4WE10B33/CW230N9K4 ; 4WE10Y33/CG24N9K4 ; 4WE10Y33/CW230N9K4 ; 4WE10E33/CG24N9K4 ; 4WE10E33/CW230N9K4 ; 4WE10H33/CG24N9K4 ; 4WE10H33/CW230N9K4 ; 4WE10J33/CG24N9K4 ; 4WE10J33/CW230N9K4 ; 4WE10M33/CG24N9K4 ; 4WE10M33/CW230N9K4 ; 4WE10Q33/CG24N9K4 ; WE10Q33/CW230N9K4 ; 4WE10U33/CG24N9K4 ; 4WE10U33/CW230N9K4 ; 4WE10V33/CG24N9K4 ; 4WE10V33/CW230N9K4 ; 4WE10W33/CG24N9K4 ; 4WE10W33/CW230N9K4 ; 4WE10F33/CG24N9K4 ; 4WE10F33/CW230N9K4 ; 4WE10G33/CG24N9K4 ; 4WE10G33/CW230N9K4 ; 4WE10R33/CG24N9K4 ; 4WE10R33/CW230N9K4 ; 4WE10T33/CG24N9K4 ; 4WE10T33/CW230N9K4 ; 4WE10P33/CG24N9K4 ; 4WE10P33/CW230N9K4 ; 4WE10A33/CG12N9K4 ; 4WE10C33/CG12N9K4 ; 4WE10D33/CG12N9K4 ; 4WE10B33/CG12N9K4 ; 4WE10Y33/CG12N9K4 ; 4WE10E33/CG12N9K4 ; 4WE10H33/CG12N9K4 ; 4WE10J33/CG12N9K4 ; 4WE10M33/CG12N9K4 ; 4WE10Q33/CG12N9K4 ; 4WE10U33/CG12N9K4 ; 4WE10V33/CG12N9K4 ; 4WE10W33/CG12N9K4 ; 4WE10F33/CG12N9K4 ; 4WE10G33/CG12N9K4 ; 4WE10R33/CG12N9K4 ; 4WE10T33/CG12N9K4 ; 4WE10P33/CG12N9K4 ;