Directional Valve Animation của 4 Way / 3 Chức vụ Giải thích:

Có 4 cảng dầu thủy lực, đó là A, cổng B, O, P. Các cổng P là dầu cổng đầu vào kết nối để cung cấp đường ống dầu và O port là dầu cổng cắm cống dầu hồ chứa. A & B là cổng kiểm soát dầu, kết nối với thiết bị truyền động thủy lực khác, như xi-lanh. Các 4 / 3 kiểm soát ống chỉ hướng van thường được sử dụng trong các máy hệ thống thủy lực, điều khiển hướng dòng chảy thủy lực. Vị trí 3 nghĩa là ống chỉ có 3 giai đoạn khác nhau, ở bên trái, vị trí trung tâm và bên phải, mà đạt được hoạt động thủy lực khác nhau. - finotek.com

directional Van Hoạt hình của phương pháp 5 / Giải thích về vị trí 3:

Có cổng 5 dầu của van này, một cổng đầu vào và hai cổng cắm. chức năng van này cũng tương tự như với van 4 / 3, ngoại trừ cổng cống 2. Tất cả các cổng được niêm phong khi ống ở giữa. Dòng chảy được tác dụng từ cổng đầu vào P để cổng B và để ráo nước bởi O cổng khi ống chỉ vào vị trí bên trái. Vào vị trí bên phải của ống chỉ, dầu chảy vào một cổng thông qua P và dầu trở lại được tác dụng đến cảng cống khác. - finotek.com