Directional Van Animation Trong 2 Way / 2 Chức Giải thích:

Có hai cảng dầu P1 và P2 của van, ống chỉ ở phía bên trái khi van không hoạt động, niêm phong ống hai cảng dầu P1 và P2.

Các cuộn di chuyển sang bên phải khi có một lực đẩy ống chỉ, dầu là exertedfrom các cổng P1 để P2 cổng dần dần cho đến khi ống ở cuối phía bên phải. - finotek.com

Directional Control Valve Animation:

directional Van Animation Trong 4 Way / 2 Chức Giải thích:

Có một, B, O, P cảng dầu trên dưới cùng của van hướng, O, P là cổng cắm và A, B là các cổng đầu vào. Các cổng kết nối A O và B kết nối cổng P khi các ống chỉ là ở phía bên trái.
The A cổng đang bắt đầu để kết nối cổng P và B đến cổng T trong khi các lực lượng đang đẩy các ống chỉ để bên phải, porting dầu sẽ được thông qua hoàn toàn cho đến khi ống ở cuối phía bên phải. - finotek.com

Directional Control Valve Animation: