Giới Thiệu Finotek

Tác giả này chưa điền vào bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Finotek đã tạo entry 192.

CM24-00 hình múa rối Type, Vít-In Style, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van

CÁC LOẠI: CM24-00, Vít-In, Cartridge Style, hình múa rối Type, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van VAN luồng: M24x1.5 KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để thủy lực khối hoặc

2017-03-05T01:44:39+00:00

CV16-20, hình múa rối Type, Vít-In Style, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van

CÁC LOẠI: CV16-20, hình múa rối Type, Directional Control, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van VAN luồng: 1-5 / 16-12UN 2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để thủy lực Blocks

2017-03-05T01:44:39+00:00

CV12-20, hình múa rối Type, Vít-In Style, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van

CÁC LOẠI: CV12-20, hình múa rối Type, Directional Control, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van VAN luồng: 1-1 / 16-12UN 2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để thủy lực Blocks

2017-03-05T01:44:39+00:00

CV10-21, hình múa rối Type, Vít-In Style, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van

CÁC LOẠI: CV10-21, hình múa rối Type, Directional Control, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van VAN luồng: 7 / 8-14UNF-2A KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để thủy lực khối hoặc

2017-03-05T01:44:40+00:00

CV08-21, hình múa rối Type, Vít-In Style, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van

CÁC LOẠI: CV08-21, hình múa rối Type, Directional Control, thủy lực Kiểm tra Cartridge Van VAN luồng: 3 / 4-16 UNF-2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để thủy lực Blocks

2017-05-07T02:51:50+00:00

Liên hệ

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phát triển Khu kinh tế,

Điện thoại: + 8657486303380

Điện thoại di động: + 8613586889073

Web: http://www.finotek.com