Giới Thiệu Finotek

Tác giả này chưa điền vào bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Finotek đã tạo entry 196.

Van điều khiển lưu lượng thủy lực là gì và làm thế nào để kiểm tra

Van lưu lượng thủy lực được gọi đơn giản là van điều khiển lưu lượng và kiểm soát lưu lượng đạt được bằng cách thay đổi diện tích lưu lượng của

2018-06-10T08:48:20+00:00

BM10SN thủy lực Bar Manifold, CETOP5, Size10, D05 Van Dòng mạch bình thường chảy Manifold

Tên sản phẩm: BM10SN D05 thủy lực Manifold Khối, Series Circuit Bình thường dòng Van Kích thước: Đối với CETOP5 thủy lực Van, Kích 10mm cổng van D03

2017-03-13T22:53:32+00:00

BM10PX Dòng cao NFPA thủy lực Manifold, D05, NG10, Size10 Van mạch song song thêm lưu lượng cao Với X & Y Ported

Tên sản phẩm: BM10PX D05 Dòng cao NFPA Manifold, mạch song song thêm lưu lượng cao với X & Y Cổng Van Kích thước: Đối với NFPA5

2017-03-13T22:53:38+00:00

BM10PU thủy lực Bar Manifold, CETOP5, Size10 Van Song song Circuit Ultra High Dòng Bar Manifold

Tên sản phẩm: BM10PU thủy lực Bar đa tạp, song song Circuit Ultra High Dòng Van Kích thước: Đối với CETOP5 Valve, Kích 10 Trạm Van D03: 1 6 ~

2017-03-13T22:53:43+00:00

BM10PND thủy lực Manifold, CETOP5, Size10, D05 Van Parallel Circuit Bình thường chảy Với DBDS10 hốc Manifold

Tên sản phẩm: BM10PND thủy lực Manifold, Parallel Circuit Bình thường chảy với DBDS10 hốc Manifold Van Kích thước: Đối với D05, CETOP5 Valve, hoặc Kích 10,

2017-03-13T22:53:49+00:00

BM10PN thủy lực Bar Manifold, CETOP5, Size10, D05 Van Parallel Circuit Bình thường chảy Manifold

Tên sản phẩm: BM10PN thủy lực Bar đa tạp, Parallel Circuit Bình thường chảy Manifold Van Kích thước: Đối với D05 Valve, Kích 10 Trạm Van D03: 1 7 ~

2017-03-13T22:53:56+00:00

BM10PH Dòng cao thủy lực Manifold, CETOP5, Size10, D05 Van Parallel Circuit Dòng cao Manifold

Tên sản phẩm: D05 Dòng cao thủy lực Manifold, Parallel Circuit Dòng cao Van Kích thước: Đối với D05, CETOP5 Valve, Kích 10 Trạm Van D03:

2017-03-13T21:42:26+00:00

BM6PH Dòng cao thủy lực Manifold, CETOP3, Size6, D03 Van Parallel Circuit Dòng cao thủy lực Manifold

Tên sản phẩm: BM6 Dòng cao thủy lực Manifold, Parallel Circuit Dòng cao thủy lực Manifold Van Kích thước: Đối với D03 Valve, Kích thủy lực Van 6mm

2017-03-13T21:58:46+00:00

BM6PN thủy lực Bar Manifold, D03, CETOP3, Size6 Van Parallel Circuit Bình thường chảy Manifold

Tên sản phẩm: BM6PN thủy lực Bar đa tạp, Parallel Circuit Bình thường chảy Manifold Van Kích thước: Đối với D03 Valve, Kích 6 Trạm Van D03: 1 8 ~

2017-03-13T22:00:12+00:00

BM6PND thủy lực Manifold, CETOP3, Size6, D03 Van Parallel Circuit Bình thường chảy Với DBDS6 hốc Manifold

Tên sản phẩm: BM6PND thủy lực Manifold, Parallel Circuit Bình thường chảy với DBDS6 hốc Manifold Van Kích thước: Đối với D03, CETOP3 Valve, hoặc Kích 6,

2017-03-13T22:03:02+00:00

BM6SN thủy lực Manifold, CETOP3, Size6 Van Dòng mạch bình thường chảy Bar Manifold

Tên sản phẩm: BM6SN thủy lực Manifold Khối, Series Circuit Bình thường dòng Van Kích thước: Đối với D03 Valve, Kích 6 Trạm Van D03: 1 ~ 8 Stations

2017-03-13T22:04:42+00:00

CM24-00 Hình múa rối kiểu, vít-In Style, thủy lực Cartridge Kiểm tra Van

LOẠI SẢN PHẨM: CM24-00, Vít-In, Kiểu hộp mực, Hình múa rối, Van kiểm tra van thủy lực THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M24x1.5: Loại hình múa rối ÁP DỤNG: Dùng cho khối thủy lực

2018-05-25T00:08:50+00:00

CV16-20, Hình múa rối, Vít-In Style, Van kiểm tra mực thủy lực

LOẠI SẢN PHẨM: CV16-20, Hình múa rối, Kiểm soát định hướng, Van kiểm tra hộp kiểm tra thủy lực VAN VAN THREADED: 1-5 / 16 – 12UN KIM LOẠI KIỂM SOÁT KIỂM TRA: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để thủy lực

2018-06-20T03:26:08+00:00

CV12-20, Hình múa rối, Vít-In Style, Van kiểm tra mực thủy lực

LOẠI SẢN PHẨM: CV12-20, Loại hình múa rối, Điều khiển hướng, Van kiểm tra mực thủy lực VAN VAN: 1-1 / 16 – 12UN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 2B: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để thủy lực

2018-06-20T03:23:29+00:00

CV10-21, Hình múa rối, Vít-In Style, Van kiểm tra mực thủy lực

LOẠI SẢN PHẨM: CV10-21, Loại hình múa rối, Kiểm soát định hướng, Van kiểm tra mực thủy lực VAN THREADED: 7 / 8-14UNF-2A PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Loại thuốc nhuộm ỨNG DỤNG: Để khối thủy lực

2018-06-20T03:22:51+00:00

CV08-21, Hình múa rối, Vít-In Style, Van kiểm tra mực thủy lực

LOẠI SẢN PHẨM: CV08-21, Loại hình múa rối, Điều khiển hướng, Van kiểm tra van thủy lực VAN VAN THREADED: 3 / 4-16 UNF-2B KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: To Blocks thủy lực

2018-06-20T03:20:22+00:00

CV10-20, Loại bóng, Vít-In Style, Van kiểm tra mực thủy lực

LOẠI SẢN PHẨM: CV10-20, Loại bóng, Điều khiển hướng, Van kiểm tra van thủy lực VAN THREADED: 7 / 8-14UNF-2A PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Loại bóng ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-06-20T03:22:15+00:00

NM08-01, Vít-In, Cartridge Phong Cách, Kim Loại, Cartridge Flow Van Điều Chỉnh

LOẠI SẢN PHẨM: NM08-01, Vít-In, Kiểu hộp mực, Kiểu kim, Van điều chỉnh lưu lượng hộp mực VAN THREADED: M18x1.5 PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Loại kim ỨNG DỤNG: Để thủy lực

2018-05-25T00:59:04+00:00

FC08-00 Vít-In, Cartridge Phong Cách, Kim Loại, đảo ngược Kiểm Tra, Cartridge Van Dòng Chảy

LOẠI SẢN PHẨM: FC08-00, Kim loại, đảo ngược kiểm tra, Cartridge Flow Van điều chỉnh VAN THREADED: 3 / 4-16 UNF-2B PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Kim loại ÁP DỤNG: Để thủy lực

2018-05-25T01:03:20+00:00

NV12-20, Vít-In, Cartridge Style, Loại kim, Van điều chỉnh lưu lượng dòng chảy thủy lực

SẢN PHẨM LOẠI: NV12-20, Vít-In, Thủy Lực Cartridge Van Điều Khiển Lưu Lượng VAN THREADED: 1-1 / 16-12UN KIM LOẠI ĐIỀU KHIỂN KIỂM TRA: Kim Loại ÁP DỤNG: Để Khối Thủy Lực hoặc

2018-06-20T05:58:51+00:00

NV10-20, Vít-In, Cartridge Style, Loại kim, Van điều chỉnh lưu lượng hộp mực

SẢN PHẨM LOẠI: NV10-20, Vít-In, Cartridge Van Điều Khiển Lưu Lượng VAN THREADED: 7 / 8-14UNF-2A PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Kim Loại ÁP DỤNG: Để Thủy Lực Khối hoặc Đa Dạng CONNECTION

2018-06-20T05:55:51+00:00

FC10-20, Vít-In, Cartridge Style, Cartridge Van Điều Khiển Lưu Lượng

LOẠI SẢN PHẨM: FC10-20, Vít-In, Loại kim, Van điều khiển lưu lượng hộp mực VAN THREADED: 7 / 8-14UNF-2A PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Loại kim ỨNG DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T01:19:14+00:00

NV08-20, Vít-In, Cartridge Phong Cách, Kim Loại, Cartridge Van Dòng Chảy

LOẠI SẢN PHẨM: NV08-20, Vít-In, Kiểu Hộp Mực, Kiểu Kim, Điều Chỉnh Dòng Chảy Van Van VAN THREADED: 3 / 4-16 UNF-2B PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: Kim Loại ÁP DỤNG: Để

2018-06-20T05:54:12+00:00

RV10-21 hình múa rối Type, Relief Cartridge Valve, 7 / 8-14 UNF Threaded, C-10-2 khoang (C10-2Cavity)

CÁC LOẠI: RV10-21, hình múa rối Type, Differential Diện tích, áp lực kiểm soát, cứu trợ Cartridge Van VAN luồng: 7 / 8-14UNF-2A (C-10-2 Cavity) KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối Loại DỤNG: Để

2018-06-20T06:06:17+00:00

RM27-02, Hình múa rối, Thí điểm hoạt động, M27x2 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM27-02, Loại hình múa rối, Thí điểm hoạt động, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M27x2.0: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T02:48:47+00:00

RM27-01, Hình múa rối, Thí điểm hoạt động, M27x1.5 Threaded, Van giảm áp Cartridge,

LOẠI SẢN PHẨM: RM27-01, Loại hình múa rối, Thí điểm hoạt động, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M27x1.5: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực

2018-05-25T02:49:33+00:00

RM24-01, Hình múa rối, Thí điểm vận hành, Kiểm soát áp suất, M24x1.5 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM24-01, Loại hình múa rối, Thí điểm hoạt động, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M24x1.5: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T02:47:47+00:00

RM27-00, Hình múa rối, Thí điểm hoạt động, M27x1.5 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM27-00, Loại hình múa rối, Thí điểm hoạt động, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M27x1.5: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T02:55:33+00:00

RM24-00, Hình múa rối, Thí điểm hoạt động, M24x1.5 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM24-00, Loại hình múa rối, Thí điểm hoạt động, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M24x1.5: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T12:28:06+00:00

RM22-00, Hình múa rối, Thí điểm hoạt động, M22x1.5 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM22-00, Loại hình múa rối, Thí điểm vận hành, Kiểm soát áp suất, Van giảm áp áp lực van VAN THREADED: PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT M22x1.5: Loại hình múa rối ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc

2018-05-25T03:02:08+00:00

RM08-00, Hoạt động trực tiếp, Hình múa rối, M18x1.5 Threaded Cartridge Pressure Relief Valve

LOẠI SẢN PHẨM: RM08-00, Direct-Acting, Poppet Type, Van giảm áp áp lực van VALVE THREADED: M18x1.5 CONTROL PHƯƠNG PHÁP: Kiểu Poppet ÁP DỤNG: Để khối thủy lực hoặc đa tạp

2018-05-25T03:17:29+00:00

RV08-22 hình múa rối Type, trực tiếp diễn xuất, áp suất điều khiển Relief Cartridge Van

SẢN PHẨM LOẠI: Direct-Acting, RV08-22, Cartridge Van giảm áp VAN VAN THREADED: 3 / 4-16 UNF-2B KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT: Ức chế kiểu ÁP DỤNG Để thủy lực

2018-06-20T06:11:28+00:00

SV12-21, 2-Way, Hình múa rối Loại, Bình thường mở, Cartridge Solenoid Valve

LOẠI SẢN PHẨM: 2-Way, thường mở, SV12-21 Cartridge Solenoid Valve VAN luồng: 1-1 / 16-12UN 2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối loại ÁP DỤNG Để thủy lực Blocks hoặc đa tạp

2018-06-20T06:19:35+00:00

SV12-20, 2-Way, Poppet Type, thường đóng, Cartridge Solenoid Valve

LOẠI SẢN PHẨM: 2-Way, thường đóng, SV12-20 Cartridge Solenoid Valve VAN luồng: 1-1 / 16-12UN 2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối loại ÁP DỤNG Để thủy lực Blocks hoặc đa tạp

2018-06-20T06:18:12+00:00

SV10-21, 2-Way, Hình múa rối Loại, Bình thường mở, Cartridge Solenoid Valve

CÁC LOẠI: 2-Way, thường mở, SV10-21 Cartridge Solenoid Valve VAN luồng: 7 / 8-14 UNF-2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối loại ÁP DỤNG Để thủy lực khối hoặc

2018-06-20T06:16:45+00:00

SV08-21, 2-Way, Hình múa rối Loại, Bình thường mở, Cartridge Solenoid Valve

CÁC LOẠI: 2-Way, thường mở, SV08-21 Cartridge Solenoid Valve VAN luồng: 3 / 4-16 UNF-2B KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: hình múa rối loại ÁP DỤNG Để thủy lực khối hoặc

2018-06-20T06:15:21+00:00

Hyundai máy xúc R225-9 áp Van điều khiển, áp lực cứu trợ Van

Loại sản phẩm: Hyundai máy xúc R225-9 Pressure Control Valve VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Hitachi máy xúc

2017-03-05T01:48:44+00:00

Hyundai máy xúc Control Valve, Hyundai R215-7 xúc Main Và Assy Control Valve

CÁC LOẠI: Hyundai máy xúc R215-7, áp lực Control Valve VAN PHONG CÁCH: Loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Hitachi máy xúc

2017-03-05T01:48:44+00:00

Hyundai máy xúc Valve, Hyundai R210-5, R210-6 xúc áp điều khiển chính và Assy Van

Loại sản phẩm: Hyundai máy xúc R210-5, R210-6 Pressure Control Valve VAN PHONG CÁCH: Loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Hitachi

2017-03-05T01:48:44+00:00

Doosan Relief Valve, DH55, DH60 xúc Relief Valve, Main Control Valve

LOẠI SẢN PHẨM: Doosan DH55, DH60 xúc Relief Valve, Main Control Valve VAN PHONG CÁCH: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát:: loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE thủy lực

2017-03-05T01:45:52+00:00

Cát Excavator Van, Cát 312 xúc Pressure Relief Valve, Main Control Valve

Loại sản phẩm: Cát của Caterpillar xúc E312 Main van giảm áp VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, van điều khiển Relief PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Cát

2017-03-05T01:43:06+00:00

Sâu máy xúc Van, Caterpillar 320C xúc Pressure Relief Valve, Main Control Valve

Loại sản phẩm: Cát của Caterpillar xúc E320C Main van giảm áp VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, van điều khiển Relief PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Cát

2017-03-05T01:43:10+00:00

Cát Main Control Valve, Caterpillar 320B áp điều khiển Relief chính Van

Loại sản phẩm: Cát của Caterpillar xúc E320B / D Main van giảm áp VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, van điều khiển Relief PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Cát

2017-03-05T01:43:14+00:00

Sâu bướm Van điều khiển, kiểm soát áp suất Cát 320c, Relief Assy Van

Loại sản phẩm: Cát của Caterpillar xúc E320B / D nhẹ nhõm van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, Relief Assy. Van điều khiển PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Cát của Caterpillar

2017-03-05T01:43:18+00:00

Kobelco máy xúc Valve, SK200-5 / 6, SK230-6E xúc Relief Valve, Assy Control Valve

LOẠI SẢN PHẨM: Kobelco máy xúc SK200-5 / 6, SK230-6E Pressure Control Valve VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: Áp lực điều khiển van KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Hitachi máy xúc SK200-5,

2017-03-05T01:49:01+00:00

Kobelco Main Control Valve, Kobelco SK200-3 xúc Main Control Valve

LOẠI SẢN PHẨM: Kobelco máy xúc SK200-1-3 chính Pressure Control Valve VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: Áp lực điều khiển van KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: ÁP DỤNG thủy lực: Hitachi máy xúc SK200-1 3-

2017-03-05T01:49:01+00:00

Kobelco máy xúc Relief Valve, Kobelco SK200-5, SK200-6 Excavator chính kiểm soát, áp lực cứu trợ Van

LOẠI SẢN PHẨM: Kobelco máy xúc SK200-5, SK200-6 van, áp suất chính Relief Van VAN PHONG CÁCH: van điều khiển áp suất, chính phương pháp kiểm soát van điều khiển: Loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE:

2017-03-05T01:49:01+00:00

Hitachi máy xúc ZX200, áp suất Van điều khiển, hiệu suất cao hoạt động

CÁC LOẠI: Hitachi ZX200 xúc Van, áp lực tràn Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực cứu trợ loại VAN TYPE: Rotary kiểm soát áp suất Relief van điều khiển PHƯƠNG PHÁP: thủy lực

2017-03-05T01:46:54+00:00

Hitachi EX200 Excavator Dịch vụ Relief Valve, Giá cả phải chăng và chất lượng đáng tin cậy

CÁC LOẠI: Hitachi EX200-5 xúc Van, áp chính Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: thủy lực

2017-03-05T01:46:54+00:00

Hitachi máy xúc động cơ Valve, cao thủy lực Power, thọ dài hơn Dịch vụ

CÁC LOẠI: Hitachi ZX200 xúc Van, áp chính Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: thủy lực

2017-03-05T01:46:54+00:00

Hitachi Main Control Valve, Hitachi EX200-3 xúc Valve, áp điều khiển chính: Van

Loại sản phẩm: Hitachi EX200-3 xúc Van, áp chính Relief ValveVALVE STYLE: Áp lực cứu trợ typeVALVE LOẠI: van điều khiển áp suất, áp suất adjustableCONTROL PHƯƠNG PHÁP: HydraulicAPPLICATION: Hitachi máy xúc EX200-3CONNECTION LOẠI: Threaded

2017-03-05T01:46:54+00:00

Hitachi Main Valve, Hitachi EX60 xúc Valve, áp Relief, Main Control Valve

Loại sản phẩm: Hitachi EX60 xúc Van, Main Pressure Relief ValveVALVE STYLE: Áp lực cứu trợ typeVALVE LOẠI: van điều khiển áp suất, áp suất adjustableCONTROL PHƯƠNG PHÁP: HydraulicAPPLICATION: Hitachi máy xúc EX60CONNECTION LOẠI: Threaded

2017-03-05T01:46:54+00:00

Komatsu Van giảm áp, Komatsu PC60-7 xúc, áp suất thủy lực Van giảm

CÁC LOẠI: Komastu xúc PC60-7 Van giảm áp VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, giảm PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT áp: ÁP DỤNG thủy lực: Komastu

2017-03-05T01:49:25+00:00

Komatsu Valve Control thủy lực Đối với đào PC200-6S chính Van

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC200-6 Dòng Main kiểm soát Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: thủy lực

2017-03-05T01:49:25+00:00

Komatsu PC200-5, PC200-6 xúc, áp Relief Control, Dịch vụ Van

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC200-5, PC200-6 Pressure Relief Control, Dịch vụ Van VAN PHONG CÁCH: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE:

2017-03-05T01:49:25+00:00

Komatsu PC200-6, PC200-7 Excavator chính Relief Valve, áp Relief Van

CÁC LOẠI: Komastu xúc PC200-6, PC200-7 Dòng Main kiểm soát Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát:

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatus Pressure Valve, Komatsu PC200-8 xúc, thủy lực áp kiểm soát, chính Relief Van

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC200-8 Main kiểm soát Relief Van VAN PHONG CÁCH: Loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: thủy lực

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatsu Control Valve, Komatsu PC200-7 xúc, áp lực kiểm soát, Thứ hai Relief Van

CÁC LOẠI: Áp lực kiểm soát Komastu xúc PC200-7, Second Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp lực cứu trợ van KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP:

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatsu Valve, Komatsu PC200-6 Main Control Valve, Komatsu máy xúc Relief Van

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC200-6 Main Control, Pressure Relief Van VAN PHONG CÁCH: Loại nhẹ nhõm áp VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: thủy lực

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatsu Main Control Valve, Komastu PC200-1 xúc Valve, áp suất điều khiển chính: Van

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC60-7 Main Control Valve VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Komastu xúc

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatsu máy xúc Valve, Main Control Valve Đối Komatsu PC60-7 Excavator

CÁC LOẠI: Komastu xúc PC60-7 Main kiểm soát Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Komastu

2017-03-05T01:49:26+00:00

Komatsu máy xúc PC Mẫu Valve, Komatsu PC300-5 xúc Pressure Control Valve

LOẠI SẢN PHẨM: Komastu xúc PC300-5 chính Relief Van VAN PHONG CÁCH: Áp lực loại nhẹ nhõm VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Komastu xúc

2017-03-05T01:49:26+00:00

Máy xúc Relief Van điều khiển thủy lực động cơ Swing, quay vòng

CÁC LOẠI: thủy lực áp lực cứu trợ van VAN PHONG CÁCH: Pilot vận hành loại VAN TYPE: van điều khiển áp suất, áp suất có thể điều chỉnh phương pháp kiểm soát: ÁP DỤNG thủy lực: Tất cả thương hiệu của búa

2018-07-25T04:47:45+00:00

Máy xúc đào thủy lực Hammer, Hammer Breaking, Breaking Hammer And Broken Hammer Pressure Relief Van

LOẠI SẢN PHẨM: Van giảm áp thủy lực VAN PHONG CÁCH: Loại vận hành thí điểm VAN LOẠI: Van điều khiển áp suất PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: ỨNG DỤNG THỦY LỰC: Tất cả thương hiệu búa

2018-07-25T05:28:04+00:00

Tiếng ồn thấp, hiệu suất cao, WE6, NG6 thủy lực Directional Van Solenoid

LOẠI SẢN PHẨM: Directional Van Solenoid VALVE SIZE: NG06 / CETOP3 Van Solenoid KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Solenoid điều khiển ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Threaded PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT kết nối: thủy lực PHẦN NOS .: FT-WE

2018-06-23T00:32:38+00:00

Kết nối trung tâm, ánh sáng chỉ thị, D03 Directional Control Valve Solenoid

LOẠI SẢN PHẨM: Directional Control Valve Solenoid VALVE SIZE: NG06 / CETOP3 Van Solenoid KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Solenoid điều khiển ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Threaded kết nối KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: PHẦN thủy lực

2018-06-23T00:32:40+00:00

AC / DC điện áp tùy chọn, thủy lực Directional kiểm soát WE10, NG10 Van Solenoid

Loại sản phẩm: thủy lực Directional Van Solenoid VALVE SIZE: NG10 / CETOP5 Van Solenoid KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Solenoid điều khiển ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Threaded PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT kết nối: thủy lực PHẦN NOS .: FT-WE

2018-06-23T00:29:55+00:00

Wet-Pin Piston, có thể thay đổi cuộn, Directional Control, CETOP5 Van Solenoid

LOẠI SẢN PHẨM: Directional thủy lực Van Solenoid VALVE SIZE: NG10 / CETOP5 Van Solenoid KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Solenoid điều khiển ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Threaded PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT kết nối: thủy lực PHẦN NOS .: FT-WE

2018-06-23T00:28:06+00:00

Đối với WE6 Kích Directional Van, ISO4401, NFPA 03, CETOP3 thủy lực Van Subplates

Loại sản phẩm: NG Directional Van Subplate BƠM ÁP LỰC: Up To 630bar KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Directional Van Operation ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Subplate PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT kết nối: PHẦN thủy lực

2017-03-05T01:50:23+00:00

Tuân Để ISO4401, CETOP5, NFPA05, WE10 thủy lực Directional Van Subplates

Loại sản phẩm: NG Directional Van Subplate BƠM ÁP LỰC: Up To 630bar KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: Directional Van Operation ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Subplate Gắn PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: thủy lực PHẦN NOS .: FT-DBD ...

2017-03-05T01:50:24+00:00

Áp lực thủy lực, cứu trợ, Threaded kết nối G Type, DBDS6, 10, 20, 30 Khối

CÁC LOẠI: Pressure Relief DBD Van Khối BƠM ÁP LỰC: Up To 630bar KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: DBDS6K Cartridge Van Operation ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Subplate Gắn PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT: thủy lực

2017-03-05T01:50:24+00:00

Inch Hoặc Metric hốc, P Subplate Gắn kết, Đối DBDS Relief Cartridge Van Khối

Loại sản phẩm: Áp lực thủy lực Relief DBD Van Khối BƠM ÁP LỰC: Up To 630bar KIỂM SOÁT PHƯƠNG PHÁP: DBDS6K Cartridge Van Operation ÁP DỤNG Máy móc thủy lực LIÊN LOẠI: Subplate Gắn KIỂM SOÁT

2017-03-05T01:50:24+00:00

Liên hệ

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phát triển Khu kinh tế,

Điện thoại: + 8657486303380

Điện thoại di động: + 8613586889073

Web: http://www.finotek.com

Không sao chép văn bản!